Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Wild Yam":