Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Makeup":