Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Macadamia":