Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Υποαλλεργικό":