Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Σταφύλι":