Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Ρύζι":