Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Πυρήνας Καρυδιού":