Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Πούδρα Καρυδιού":