Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Πλουμέρια":