Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Παπάγια":