Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Μπαμπασού":