Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Μαύρη Σταφίδα":