Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Μαγνήσιο":