Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Λεπτές Γραμμές":