Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Γλυκερίνη":