Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Γεράνι":