Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "Βιταμίνη Η":